Formularz zgłoszenia serwisowego

Wysłanie urządzenia jest bardzo proste! Wystarczy tylko 5 kroków…

Regulamin:

  1. Produkt przeznaczony do wysłania do serwisu musi być zapakowany w gruby karton z odpowiednim zabezpieczeniem wewnątrz aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu paczki.
  2. Produkt musi być wysłany razem z aktualnie używanymi akcesoriami oraz dowodem zakupu.
  3. Sprzęt bezwzględnie musi być wyczyszczony przed zdaniem go do serwisu! Sprzęt zaniedbany i brudny nie będzie naprawiany. Sposób czyszczenia określony jest w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.
  4. W przypadku napraw gwarancyjnych, koszt wysyłki produktu ponosi Omnibus Sprzęt Medyczny. Wysyłkę, odpowiednio zapakowanego przez klienta produktu, zleca firma Omnibus Sprzęt Medyczny. Wysyłki pobraniowe/odpłatne, zlecone przez klienta nie będą odbierane przez punkt serwisowy.
  5. W przypadku zgłoszeń pogwarancyjnych lub uszkodzeń, wadliwego działania sprzętu, które nie podlegają gwarancji: wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem, w tym koszty diagnozy usterki, transportu, wymiany części ponosi klient.
  6. Po dokonaniu naprawy, produkt odsyłamy na uzgodniony adres lub automat paczkowy. Serwis zleca odbiór od klienta i wysyła sprzęt tylko na terenie Polski.
  7. W przypadku uszkodzeń i nieprawidłowego działania wynikłego z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania, konserwacji produktu, naprawa i transport produktu odbywa się na koszt klienta. Klient, przed naprawą niegwarancyjną, zostanie poinformowany o kosztach a serwis przystąpi do naprawy dopiero po akceptacji i opłacie kosztów.
  8. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez serwis w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do punktu serwisowego.
  9. W przypadku konieczności dokonania naprawy w serwisie zagranicznym bądź zaimportowania części niezbędnych dokonania do naprawy z serwisu zagranicznego lub od zagranicznego producenta, czas usunięcia usterki może ulec wydłużeniu – po pisemnym poinformowaniu klienta przez serwis Omnibus Sprzęt Medyczny.
  10. Sprzęt podlegający naprawie niegwarancyjnej, którego kosztów naprawy klient nie zaakceptuje, powinien zostać odebrany przez klienta na jego koszt, bądź odesłany przez serwis , bez naprawiania, po uiszczeniu przez klienta kosztu zwrotu. Jeżeli klient nie odbierze tego sprzętu lub nie uiści kosztów transportu zwrotnego, bądź brak jest kontaktu z klientem, pozostawiony w serwisie sprzęt będzie traktowany jako porzucony. W takim przypadku produkt zostanie zutylizowany po 3 miesiącach od daty poinformowania (lub próby poinformowania klienta) o tym, że ma odebrać swój sprzęt.